Iekārtu nomas noteikumi

1. Nomā saņemtās iekārtas jālieto atbildīgi un pret tām jāizturas saudzīgi.

2. Iekārtas jāatgriež tādā stāvoklī, kāds tas bija saņemšanas brīdī, t.i., bez bojājumiem un iztrūkumiem.

Ja atgriešanas brīdī iekārtām konstatēti bojājumi vai iztrūkumi, tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts, fiksējot tajā iekārtu bojājumus vai iztrūkumus. Pamatojoties uz iepriekš minēto aktu, Iznomātājam ir jāsedz pilnībā bojātā vai iztrūkstošā iekārtu vērtības summa. 

3. Ja iekārtas tiek izmantotas pasākumos brīvā dabā - jāpievērš uzmanība tam, lai lietus, sniega, vētras vai citu apstākļu ietekmē iekārtas netiktu bojātas.

Iekārtam jāizvēlas piemērots novietojums tā, lai tām nerastos bojājumi.

4. Atbilstoši Iznomātāja piestādītajam rēķinam, samaksa par iekārtu nomu un piegādi, ja tāda nepieciešama, veicama 100% apmērā pirms konkrētā pasākuma norises dienas jeb iekārtu saņemšanas brīža.

Noteiktā nomas maksa par iekārtu ir par nomu uz vienu diennakti.

5. Iekārtas iespējams saņemt - atgriezt PRO 1 Stage noliktavā (Mellužu iela 13-5, Rīgā), darba dienās no 9:00 līdz 17:00, vai arī vienojoties iepriekš pa telefonu.

6. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām iekārtu piegādi uz Jūsu izvēlēto pasākuma norises vietu. Maksa par iekārtu nomas piegādi tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli, ņemot vērā piegādes vietas attālumu no PRO 1 STAGE (Mellužu iela 13-5, Rīgā) un nedēļas dienu, kurā jāveic piegāde.

7. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar mums, rakstot ziņu uz rent@stage.lv, vai zvanot +371 67441331.